2015. január 13., kedd

A "POMÁZI ÓBUDA"

"Egy adott témát érintő valótlan erőhatás minden esetben ellentétes erőhatást vált ki az igazságra érzékeny embereknél"


Ez az oldalam az "amatőr kutatók" tévedéseiről szól, és igazából nem kéne így lennie, hiszen valamiért dolgozom, és nem valami vagy valaki ellen, ezért sokáig húztam-halasztottam, hogy ezt a témát én magam is megírjam. Sashegyi Sándor tisztelete, és munkájának fontossága tartott vissza egészen idáig. Azonban most már úgy gondolom, hogy Fehéregyháza és Óbuda-Sicambria érdekében kénytelen vagyok megírni, számomra az igazság mindennél fontosabb, hiszen minden amit idáig is     tettem csak ezért történt.....        Egyed Zoltán Pajzsvivő

AZ ELŐZMÉNYEK

A Sashegyi hagyatékra két alkalommal kértem ki a kutatási engedélyt a Pest-megyei Múzeumok Igazgatóságától, amit  rendben meg is kaptam(tehát az összeesküvés elmélet, hogy majd nem adják meg, az bizony csúnyán elbukott) Úgy jártam be a szentendrei castrumba, mintha a munkahelyem lenne, aztán záráskor délután négykor a terepen folytattam amit aznap elolvastam papíron a múzeumban.
A kőtár munkatársainak ezúton is köszönöm a segítőkészségüket!
Lekövettem Sashegyit, mindenhol jártam ahol ő is járt. Sajnos a kedves "megmondó" ismerőseim közül senki nem tartott velem, az egyetlen kutatótársam Kefir kutyám volt, aki hűségesen jött velem a legnagyobb melegben is fáradhatatlanul másztuk közösen még a legmeredekebb hegyoldalakat is. Tehát utánajártam az összes elérhető és létező információnak még a terepen is, éppen ezért csak az a valaki próbálja írásom cáfolni aki végigcsinálta már ugyanezt, méghozzá hosszú éveken keresztül.

HOLDVILÁGÁROKSashegyi Sándor a Holdvilágárokban talált csontváz azonosítását követően ő maga személyesen írta át a korábbi elhamarkodott és valósnak vélt megállapítását. A férfit áthúzta és piros tollal írta oda NŐ ! Ezt az átírást minden dokumentumban elvégezte, a saját kézírásával. Senki nem kényszerítette őt erre, egyszerűen megértette, hogy korábbi feltevése tévedésnek bizonyult!
SASHEGYI SÁNDOR EREDETI KÉZÍRÁSA
Női csontváz került elő a Holdvilágárokban!
Nézzük mit mond a hitelesítő ásatás vezetője: ” Nyilatkozataiban nem is nagyon takargatta, hogy valójában ezen a helyen Árpád fejedelem sírját szeretné beazonosítani. Ezzel az őszinteséggel elég sok bajt hozott saját fejére, mert az elképzelést nem sikerült bizonyítani"

BŐVEBBEN:


                  IGAZOLÓ ÁSATÁS A HOLDVILÁGÁROKBANNői sír

Tehát Sashegyi nem találta meg Árpád fejedelem sírját a Holdvilágárokban! Mégis egyesek ezt a téveszmét terjesztik jelenleg a videómegosztó portálokon is. A legszomorúbb az egészben az, hogy demagóg szövegeket toldanak Sashegyi Sándor egykori kutatásaihoz. Primitív ideológiák terjesztésével nem lehet tudományos munkát kívánó eredményeket  alátámasztani, csak a tudatlan rétegeket lehet ezzel a témával fanatizálni.

POMÁZI ÓBUDA?

Sashegyi azonban a Holdvilágárok téves értelmezése-hogy oda Árpádot temették- miatt a Pomáz környéki területet a tévedéséhez próbálta igazítani. Tehát megpróbálta Pomázt Óbuda városának beállítani, ugyanakkor a saját téveszméjéhez erőszakolta a Gesta írását is. Mivel a Holdvilágárokban nem találta meg az óbudai Fehéregyházát -ez az a hely ahol Árpád fejedelmet eltemették- megpróbálta valahol Pomáz területén megtalálni az egyházat Alba Ecclesiát. Ez azonban nem sikerült neki, nem is sikerülhetett, hiszen Pomáz sosem volt Óbuda.
TÉVES
Sashegyi téves határjárása

Az óbudai határjárásokat szintén a téveszméjéhez próbálta igazítani.A határjárás azonosításban Pazanduk téves földrajzi területen van jelölve! Ugyanígy téves Vetus Buda helyének jelölése a pomázi klissza dombra, ott ugyanis bizonyítottan 
VETUS POMÁZ vára állt.  Bővebben:


 POMÁZ - KLISSZA, 23/5. LH. a. Pomáz c.1138*, 1351** d. 12-13.század

Tehát, hogy érthető legyen: Régi Pomáz vára és Régi Buda ugyanabban az időben nem lehetett ugyanott! 


Read more: RÉGI POMÁZ VÁRA


Sashegyi egyszerűen a gombhoz akarta a kabátot. Kitalálta ezt az "Árpád sírja" téveszmét és a településeket szépen felrajzolta Pomáz köré a határjárással együtt. Hivatalos történészeink ugyanezt csinálták a 18. századi Óbudával kapcsolatban.A térképek nem a múzeumi gyűjteményből valók, tehát azokat nem rajzolhatta át egyetlen "cionista akadémikus" sem. Ezt kifejezetten a fanatikus összeesküvés elméleteket gyártók kedvéért írtam le, mert képesek még hasonlókat kitalálni.


ANONYMUS GESTA HUNGARORUM

"Ezután az Úr megtestesülésének 907. esztendejében Árpád vezér (dux Árpád) is elköltözött ebből a világból. Tisztességgel temették el (honorifice sepultus est), egy kis folyónak a forrása felett (supra caput unius parvi fluminis), amely kőmederben (per alveum lapideum in civitatem Atthile regis) folyik Atilla király városába, ahol is (ubi etiam) a magyarok megtérése után (post conversionem Hungarorum) a boldogságos Szűz Mária tiszteletére ecclesia épült, amelyet Alba-nak neveznek."


Elemezzük együtt a szavakat, mert a téveszmegyártók a saját érdekeik szerint próbálják magyarázni Anonymus írását!

 Árpád fejedelmet az Atilla városába tartó kis patak forrása felett temették el, ott-UBI ETIAM- azon a helyen, ahol a megtéréskor Alba Ecclesia épült. Ezért értelemszerűen a fejedelmi sírt a forrás felett Fehéregyháza közvetlen közelében, egy kőből épített vízvezető csatornarendszer közelében találjuk meg. Az "alveum lapideum" ugyanis ezt jelenti!

A helymeghatározáshoz megkaptuk Atilla városát, a kőmedret a forrással és Alba Ecclesiát a névtelentől. 


Tehát a Gestában sehol sincs feltüntetve:
- egy sziklafal vérrel kenegetve
-hogy Árpád fejedelem nő volt
-"kunbabák" Árpád sírjánál
- az, hogy "nekropoliszba" temették
-szarvas vagy marha koponya, de még sólyom vagy varjú sem
-hogy nővel lett eltemetve(ha ezt feltételezzük, akkor csak egy szolgálója lett volna és pl lova nem, vagy szarvassal és-vagy tehénnel járt?)
- azt sem írta, hogy árokba temették
-és azt sem, hogy a Daradera patakról van szó

Ez az Árpád sírja az árokban téveszme a saját kardjába dől, ideje lenne ezt már végre észrevenni, és nem tovább erőltetni! Ezt az amatőr szamárcsapást ugyanazon a tekintélyelv alapon adják elő, mint például hivatalosék a történészdogmáikat. Egymástól veszik át és adják elő ugyanazt a téveszmét, felsorakoznak szépen egymás mellé és mögé, és ugyanazt a dogmát fújják. És a nép meg imádja és falja, senki rá nem kérdez, hogy te jóember megneveznél pár írott forrást vagy mutatnál pár térképet-látképet? Naná, hiszen a valótlanságnak nincsenek határai, magyarán bárki-bármilyen ostobaságot simán beadhat a bamba tömegnek. Csak az igazságnak vannak határai, de így az nem olyan izgalmas. Tehát minél nagyobb nemzeti kamut ad elő valaki, annál jobban imádják, állítani pedig bárki tud, ahogy készakarva kamuzni is, hogy a dicsfényben fürödjön.

A hitelesítő ásatás vezetője is nyíltan elismeri: Sashegyi nem Árpád fejedelem sírját találta meg, hanem egy nőét!

ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJA NINCS A HOLDVILÁG-ÁROKBAN !

Pomázról, a Holdvilágárokról is pontosabban !
  
Sashegyi nem találta meg Fehéregyházát, sem Óbuda város egykori objektumait. A határjárások azonosításai is tévesek!
 1. Pomázon nem volt soha Óbuda, sem Atilla király városa ! 
 2. Holdvilágárokban soha nem volt az óbudai prépostság, sem Sicambria-Óbuda azaz Atilla király városa. 
 3. A Dera patakmeder természetes, tehát nem Anonymus épített kőmedre, és nem az árokban ered ! 
 4. Nem a Holdvilágároknál van Megyer (sem a magyeri rév) a MAGYAR nemzettség központja. 
 5. Fehéregyháza forrása nem a Holdvilágárok vízesése.(régi-új téveszme) Nem erről írt Anonymus a Gestában. 
 6. Nincs fejedelmi temetkezésre utaló sírmelléklet vagy egyéb lelet! 
 7. Óbuda Fehéregyházát(ahol Árpád fejedelmet eltemették) nem találta meg Sashegyi sem a Holdvilágárokban, sem Pomázon. 
 8. Árpádsáv mint négy vörös csík, nem jelöli Árpád fejedelem sírhelyét(a vér amúgy sem marad meg egy sziklafalon több mint ezer évig) 
 9. Női csontvázat talált Sashegyi, a lábujjperc is női. Nem a "cionista akadémia" híresztelte el, hogy női, hanem Sashegyi Sándor saját kézírásával írja át becsületesen minden dolgozatában! 
 10. Nincs "nekropolisz" a Holdvilágárokban (új téveszme) Sem a kis-sziklánál, sem a kutatott környéken nem találtak további temetkezéseket. 
 11. A Dera patak nem folyik Atilla király városába, sem városában. Pomázon keresztül a Dunába folyik 
 12. A Holdvilágárok Mithras szentélyének semmi köze nincs Árpád fejedelem sírhelyéhez! 
 13. A magyar és bolgár nép nem azonos,(új téveszme) a madarai sírban nem magyar fejedelem sírját találták, tehát nem vonható párhuzam. (hacsak nem egy bolgár banyát temettek el a Holdvilágárok bánya gödrébe) 
 14. A Via Magna Strigoniensis nem Pomáznál vezetett, ezt a FELKIS térkép is mutatja az okleveleken kívül. 

15.
Sashegyi Sándor sokszorosan tévedett, nem találta meg Árpád fejedelem sírját, és nem találta meg Sicambria-Óbuda városát! Árpád fejedelmet ugyanis az óbudai Fehéregyházán temették el, erről ír Anonymus is a Gesta Hungarorumban!


Egy magyar fejedelmet nem temetnek árokba!


Anonymuson kívül is van több forrásunk a sírra vonatkozóan. Bonfini írása is alátámasztja, hogy a Boldogságos Szűz Óbudai Fehéregyháza a város előhegyén állt, az 1425-ben kiadott oklevél is ezt erősíti.  
Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi X. Vol. 6. (Budae, 1844.)     768. oldal

Manapság az a legszomorúbb, hogy már olyanok is próbálják ebben az ügyben az észt osztani, akik már legalább vagy két alkalommal jártak Pomázon, ( a valós régi Óbuda területét pedig egyáltalán nem ismerik) és hogy a pomázi lokálpatriótának igaza legyen a legvadabb és legperverzebb beteges ideológiákat toldják Sashegyi Sándor kutatásaihoz. 

A legújabb agyszülemény, hogy a nagyszentmiklósi kincset a Holdvilág-árokban találták, és csak átvitték oda, ahol aztán végül megtalálták. Milyen érdekes, hogy a csontok in situ találtattak, azt el sem mozdították és ebből bizony az következik, hogy a sír nem lett kirabolva!       
Ami jelenleg történik az a  TOVÁBB VITT ÖKÖRSÉG!

NŐI SÍR A HOLDVILÁGÁROKBAN!

LÁSD SASHEGYI KÖNYVÉNEK 59. OLDALÁT! A félreértések elkerülése érdekében: ha a csontváz férfié lett volna, akkor sem lehetne Árpád fejedelem csontváza, mert sem Attila városa, sem a város területén álló óbudai Fehéregyháza nincs az árokban ! Hogyan tudnánk több mindent megállapítani a Holdvilágárok szerepéről, és az ott feltárt NŐI csontvázról?


ANALÓGIA A HOLDVILÁGÁROKRA

Azt kell megvizsgálnunk, hogy a Holdvilágárokhoz hasonló helyen, találtak-e valaha bármilyen temetkezésre utaló leletet
ROYAK BULGÁRIA

 Megállapítottuk, hogy ez a felirat Krum kán (804–814) sírirata. 

KRUM KÁN EMLÉKMŰVE

A sziklafülkék elterjedése pedig megegyezik az egykori
 DUNAI BOLGÁR BIRODALOM területével

Nincs arra semmilyen adatunk, hogy sziklasírban valaha is találtak volna magyar vezér vagy fejedelem sírját! 


A nagy helyzet az, hogy Pomáz is bolgár telep, pontosan ezért hívják Pomáznak. A Pomákok egy sajátos vallási népcsoport a Balkán félszigeten. A honvisszatérő magyarokhoz is csatlakozott egy kisebb csoport Káliz és Pomák. A csatlakozott törzsek vették körbe a fejedelmi székhelyet. Az egykori telepek neve ma is tovább él Budakalász és Pomáz nevében.Éppen ezért azt is be lehet határolni, hogy a fejedelmi várak pontosan hol léteztek valójában. A Besenyő és Káliz népesség végezte az Örs-WRS szerepét a főváros vonatkozásában. Ezek az egykori fejedelmi várak voltak Budavár, ugyanakkor a város, tehát Budapest ősi előzményei. Azonban ezek ahogy nem Kaláz, úgy Pomáz területén sem álltak, hiszen ők nem a fejedelmi magyar nemzetség sarjai. Ahol birtokoltak oda temetkeztek, ezért nem lehet egy magyar fejedelmet az árokba erőltetni! Erre az alapvető megállapításra már másnak is rég illet volna rájönni...
Mindebből következik a jogos kérdés, amire azt szokták mondani, hogy kettőt találhatsz... na vajon akkor kit talált Sashegyi az árokban? Biztosak lehetünk benne, hogy ennek a Pomák népcsoportnak a női varázslóját! 


A Holdvilágárokban egy Pomák-bolgár női csontvázat talált Sashegyi Sándor!


A VALÓSÁG

Országunkat sem úgy hívják napjainkban, hogy Pomázország! Ugyanezért nevezték a magyarokról a magyari révet és az uralkodó nemzetségről kapta országunk is a nevét.


A magyar nemzetség őseinek sírhelyét, kifejezetten csak a saját területükön belül kell, és szabad tovább kutatni, minden más teória csak zsákutcába vezet !

Ha bárki továbbra is a pomázi téveszmét akarná tovább erőltetni, ahhoz legalább egy ilyen oklevelet kellene találnia Pomázra vonatkoztatva:

ÓBUDA MEGYEREN LÉTEZETT !

BŐVEBBEN: TÖRTÉNÉSZDOGMÁK NYOMÁBAN

Aki nem értené annak elmagyarázom... Ezeknek az okleveleknek a nyilvánosságra hozatalával, nem csak a több évtizedes hivatalos történész dogmákat döntöttem meg, hanem végérvényesen lezártnak tekinthető Sicambria-Óbuda városának földrajzi helymeghatározása. 
ÖSSZEFOGLALÁS
 
Hiába próbálja bárki is ezt az árokbeli Árpád sírja téveszmét nagy hangon erőszakosan-üvöltve előadni, ez attól még nem lesz valóság. Nem lesz Pomázból Óbuda királynéi városa, a Holdvilág árokban pedig nem találunk majd hirtelen egy gótikus székesegyházat mint káptalani főtemplomot, a női csontvázból pedig nem lesz férfi. Már az internet világában is "cionakadémiáznak" és "szabadkőműveseznek le" egyes megtévesztett "hazafiak" olyan kutatókat, akik tisztán a régészeti leletek és okleveles források alapján formálnak véleményt. Persze lehet nem is Sashegyi Sándor emléke a fontos, sokkal inkább fontos az, hogy Sashegyi kutatásait meglovagolva személyi kultusz épülhessen. Ideje lenne végre már, ha nem a régmúlt tévelygéseit erőltetnénk erőszakosan, a jelen kor új tudományos módszereivel elért eredményeken kellene inkább tovább dolgozni, a valós eredményeket előtérbe helyezve. Sashegyi Sándor a maga idejében ugyanígy gondolta, megállapításai ugyanúgy érvényesek a mai Óbudának beállított  főtér környékére, mint ahogy Pomáz városára is, így tehát az ő szavaival búcsúzom.


"Hiába akarunk a mai Óbudából nagy történeti tradíciós múltat kiépíteni, ha a bizonyító kézzelfogható emlékek attól jóval távolabb fekszenek! Tisztán kitűnik ezekből a várostörténeti monográfiákból Óbudára nézve, hogy valahol hiba van. Valaki hibát követett el, s ezen a hibán bukdácsolunk, vitatkozunk, költekezünk hiábavalóságokra, helytelen irodalmi munkákat alkotunk, amelyekből kiviláglik, hogy sántít valami. És ez mind addig fog menni, míg egy széleskörű helyrajztörténeti kutatást nem kezdünk el, és míg nem fordítjuk figyelmünket az újabb kutatások elért eredményei felé. Nem kell szégyellni azt, hogy hibákat követtünk el. Csakis a hibák végtelen során világosodik meg minden és érhetünk el eredményeket. Ha így lesz tisztán fog állani előttünk Óbuda középkori története és világosak lesznek előttünk az eddig bizonytalanságban lévő romemlékek."SASHEGYI SÁNDOR

Mindettől függetlenül Sashegyi Sándor a munkatársaival együtt, több mint 200 régészeti lelőhelyet fedezett fel Pomáz környékén, kiváló meglátásai és munkája mindörökké példaértékű, a jelenleg tartó kutatások neki is köszönhetőek.De voltak mások is, akiket méltatlanul elhallgatnak, pedig Óbudával kapcsolatban sokkal komolyabb, és valós megállapításokat tettek le az asztalra. Például Fülöp Zoltán és Belitzky János, akik még közösen dolgoztak is Sashegyivel. Fülöp emlékirataiból az is kiderült, hogy neki teljesen más feltevései voltak, Belitzky írásai pedig alapműnek számítanak az óbudai objektumok helyének meghatározásában is.


A KÉPES KRÓNIKA ÁBRÁZOLÁSAHOL VOLT ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJA?TERMÉSZETESEN OTT AHOL AZ


HITELES OKLEVÉL ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL:


Ez a hiteles oklevél azt árulja el számunkra, hogy Árpád fejedelmet Óbuda város előhegyén temették el, ott ahol Fehéregyháza-Alba Ecclesia-középkori nevén Beate Marie Virginis felépült mint ÓBUDAI prépostság. Mindez ÓBUDA város előhegyén található a Csillaghegyen! Tehát Árpád fejedelmet FEHÉREGYHÁZÁN temették el és NEM Bad Deutsch Altenburgban, a Búbánat völgyben vagy a Holdvilágárokban, de a Kevély hegyen-Ajmanican SEM ! Mert egyik helyen sem volt az ÓBUDAI prépostság, azaz FEHÉREGYHÁZA !

(img:398910466855284) (img:398910600188604)

Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi X. Vol. 6. (Budae, 1844.)     768. oldal
Veteris Albae Ecclesiae B M. V. ac sepulchri Arpadiani in promontorio V. Budensi indicium. An. 1425. Nos Georgius Biasius de Albaregali, Gregorius, filius Johannis, Stephanus filius Beuedicti, Benedi-ctus de Gwarche (Gawanche?), Judev Jiu ati et uni-versi ciues Veteris Budae memoriae commendamus per praesentes: Quod cum Petrus litteratus famulus religiosarum dominarum sanctimonialium claustri be-atae, claustri beatae (sic) Mariae Virginis gloriosae de eadem Vetus Buda feinardum hospitein de eadem Vetus Buda consocium nostrum pro perditione et penitus anihilatione viae vineae suae existent. sub monte superius Albae Ecclesiae Beatae Mariae Virginis gloriosae legitimo iure noslram in praesentiam citaverat, et idem Leinardus coram nobis assumpsit. Quod a quodam arbore antiquo silvestri pirus, qua est prope fiuem superiorem in meta vineae sue bene late super suam terram propriam reparare et reser-vare cum suis laboribus et expensis et si quisquis aliquid contra ipsam viam diceret, et ipsum Petrum litteratum pacifice et libere in ipsa via servare non posset, tunc contra quoslibet contradictores suis propriis laboribus et expensis defendere et tueri as-sumpsit ubique locorum , in cuius rei (memoriam) praesentes litteras nostras patentes praedicto Petro litterato cum sigillo communitatis nostrae sigdlatas concessimus datum terlio die post festum conversio-nis Sancti Pauli Apostoli Anno Domini M. quadrin-gentesimo vigesiino quinto. L. S.E charta originali- Cuin Arpadus Dux prope Albam Eccle-siam B. Virginis ad qUemdam aquae ductum lapideum sit intumulatus, Jocus sepulchri ipsius hoc documento satis indicatur. Ecclesiain Albam sub promontorio Vetero Budensi stetisse, altero etiam monumento cqrtum est. 
Jó hírem van, megérkezett a fordítás! CCCXLVI.

Bizonyíték arra, hogy a Boldogságos Szűz Mária fehéregyházi temploma és Árpád sírja az óbudai szőlőhegyen voltak. 1425.

Mi, Fehérvári Balázs György, János fia Gergely, Benedek fia István, Gvarcsei Benedek1 bíró és esküdtek és Óbuda minden polgára emlékezetül hagyjuk jelen levelünk által, hogy amikor Péter, az óbudai Boldogságos Szűz Mária-kolostor kegyes apácáinak íródeákja2 szabályos módon színünk elé idézte a társunkat, a szintén óbudai óbudai Lénárd hospest, minthogy a hegy alatt, a Boldogságos Szűz Mária fehéregyházi templománál följebb lévő szőlőjének útja tönkrement és teljesen megsemmisült, ugyanezen Lénárd előttünk vállalta, hogy egy öreg vadkörtefától, amely a fölső végéhez közel, szőlőjének határában (jócskán följebb, mint a saját földje) van, saját fáradságán és költségén kijavítja és megőrzi illetve ha bárki szót emelne ez ellen az út ellen, és magát Péter deákot békésen és önként ezen az úton nem tudná kiszolgálni, akkor elvállalta, hogy bármely ellentmondóval szemben saját fáradságon és költségen bármely helyen megvédi azt és gondját viseli.E dolog emlékére az említett Péternek kiadtuk jelen, városunk pecsétjével lepecsételt, nyílt formában kiállított levelünket.Kelt az Úr ezernégyszázhuszonötödik évében, a Szent Pál apostol megtérésének ünnepe utáni harmadik napon. (Pecsét helye.)

Eredeti pergamenről. Mivel Árpád vezért a Boldogságos Szűz Mária fehéregyházi temploma közelében, egy kőből épült vízvezeték mellett temették el, sírjának helyét ez a feljegyzés eléggé jelzi. Az, hogy Fehéregyháza az óbudai szőlőhegy alatt állt, más emlékből is bizonyos.

Tehát ez az oklevél ugyanazt állítja mint Anonymus a

 Gesta Hungarorumban, megerősíti és kiegészíti azt. A


templom megnevezése Beate Marie Virginis ahol Árpád 


fejedelmet eltemették. A kőmeder pedig kiépített, kőből

 rakott meder, nem egy patak természetes árka!

Én magam a promontorio szót hegyfoknak fordítom. Tehát az én értelmezésemben Fehéregyháza és vele Árpád fejedelem sírja Óbuda város előhegyének tetején, a Duna fölé magasodó szőlőhegy fokán állott. Ez pedig a Csillaghegyi Rókahegy és attól dél-nyugatra Óbuda királynéi város.


Óbuda látképein is tisztán láthatjuk, hogy az ábrázolt terület nem POMÁZ!
ÓBUDA VÁROSÁNAK LÁTKÉPE A CSILLAGHEGYEN


Pomáz nem Óbuda, és ugyanígy Pilismarót-Búbánatvölgyben, vagy Bad Deutsch Altenburgban sem volt soha az életben Sicambria-Óbuda azaz Atilla király városa. Erről bővebben a Pilisrejtélyek nyomában következő írásában olvasható 
   Előkészületben:             

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése